SMS-gatewayFlådestyringAutomatisk kørebogPriserKontakt
Fjernsupport ☎ 899 399 00 Log ind
Vores kontaktinfo
Stadel.dk ApS
Liseborg Mark 32A
8800 Viborg
Tlf. 89939900
CVR 36938447 
 
Bestilling
Bestilling af produkter og services foregår via denne hjemmeside. Kun virksomheder med dansk CVR-nr. kan handle eller benytte services fra Stadel.dk.

Betaling
Der kan betales med Dankort, Mastercard, Visa eller Visa Electron ved bestilling på denne hjemmeside. Beløbet vil først blive hævet, når det bestilte produkt bliver afsendt eller adgang til det købte produkt er givet - f.eks. i form af brugernavn og adgangskode. Der vil aldrig blive hævet et højere beløb end det, der er givet tilladelse til ved bestilling af produktet. Stadel.dk betaler kortgebyr. Data der sendes i forbindelse med betaling med kort er krypterede (SSL), og kun indløseren kan læse disse.
Der kan ligeledes betales med bankoverførsel. Ved bankoverførsel leveres/aktiveres produktet først, når betalingen er registreret på vores bankkonto.
 
Fortrydelsesret
Der ydes ikke fortrydelsesret ved handel med virksomheder. Private kan ikke handle hos Stadel.dk.

Levering
Alle elektroniske-, online- og software-produkter bestilt på denne hjemmeside, leveres inden for 1 - 2 dage efter vi har modtaget bestilling med mindre andet er angivet.
Levering af fysiske produkter sker via GLS inden for 10 arbejdsdage efter vi har registreret din betaling. Ved levering som pr. brev fraskriver Stadel.dk sig ansvaret for det leverede idet det forlader Stadel.dk's adresse. Vi leverer kun til adresser i Danmark (ikke til Grønland eller Færøerne).
 
Ansvar
Stadel.dk kan ikke drages til ansvar for evt. driftforstyrrelser, servernedbrud, datatab, datafejl, tekniske fejl eller økonomiske tab (direkte eller indirekte) ved brug af software udviklet af Stadel.dk, eller brug af Stadel.dks online services. Stadel.dk bestræber sig dog på, så vidt muligt at levere en god kvalitet og høj oppetid på erhvert produkt eller service.
Det er kundens eget ansvar at godkende redelegeringer og aktivere domæner i forbindelse med leje af web-hotel. Stadel.dk refunderer ikke leje for web-hotel så frem en kunde ikke godkender redelegering eller aktiverer sit domæne.
Kunden er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning ved brug af Stadel.dk's services. Benytter kunden Stadel.dk's services på en sådan måde, at det fører til erstatningskrav eller bøder til Stadel.dk, er kunden 100% erstatsningsansvarlig overfor Stadel.dk.
 
Specielt for SMS-services
For SMS-services er kunden forpligtet til at overholde gældende brancheaftale, der forefindes på www.rammeaftalen.dk. Overtrædes gældende lovgivning eller brancheaftale udstedes en bod fra teleindustrien, hvor der lægges ekspeditionsgebyr på 1.500,- + moms. Stadel.dk udfører løbende kontrol af mediekoder og finder vi overtrædelser lukkes servicen og der udstedes et administrationsgebyr på 1.500,- + moms. Genåbning kan først ske ved betaling og udbedring af servicen. Kunden forpligter sig til at betale denne bod, og risikerer desuden lukning af sin igangværende service (keyword / mediekode), såfremt overtrædelsen ikke omgående udbedres. Desuden tillader Stadel.dk ikke udbud af abonnementsbaserede tjenester gennem vores SMS-services. Sendes der til ugyldige eller ikke mobilnumre, opkræves der normal SMS-takst, da vores leverandører også opkræver herfor. Det er ikke tilladt at sælge pornografisk materiale via Stadel.dk's SMS-services. SMS- og MMS-priser kan ændres med en varsling via e-mail, eller via stadel.dk, på 48 timer.

Backup
Kunden er selv ansvarlig for at tage backup af sine data, såvel filer, database som e-mail. Stadel.dk kan ikke drages til ansvar såfremt data mistes. Stadel.dk er ikke ansvarlig for at tage backup af kundens data, trods der dagligt køres backup af vore servere.
 
Opsigelse
Der er ikke opsigelse på produkter eller services fra Stadel.dk. Alle produkter og services kan til enhver tid opsiges uden varsel fra kundens side. Dog refunderes allerede betalt abonnement ikke. Ved leje af dedikeret server er der dog 1 måneds opsigelse.
Stadel.dk kan uden varsel lukke en kundes web-hotel / service ned såfremt denne misbruges eller er til gene for andre, f.eks. hvis den belaster en server i en sådan grad at det måtte påvirke andre kunder.
 
Priser / fakturering
Alle priser på denne hjemmeside er angivet i danske kroner / DKK og inkl. moms med mindre andet fremgår. Fakturering foregår elektronisk til den e-mail eller EAN-nummer, der oplyses af kunden ved bestilling med mindre andet er aftalt.
 
Garanti
Ordreafgivelser mellem kunden og Stadel.dk, er underlagt almindelig dansk lovgivning, herunder lov om visse forbrugeraftaler (dørsalg m.v., fjernsalg og løbende tjenesteydelser) lovnummer 139 af 29 marts 1978 med senere vedtagne ændringer.
Ved web-løsninger ydes der garanti i den omfang at web-sitet ikke flyttes til anden web-server, eller at nuværende web-server rekonfigureres, f.eks. ændring af brugernavne og passwords, rettigheder mv. Fejl og mangler rettes u/b inden for en måned fra levering af web-sitet. Rettelser ud over det aftalte afregnes til normal timepris.
Stadel.dk kan ikke drages til ansvar så frem et software produkt indeholder fejl eller mangler, der måtte resultere i nedbrud, økonomisk tab, datatab eller andre tab.

Rettigheder og ophavsret
Af ethvert web-baseret produkt, der er udviklet af Stadel.dk, må der anvendes én kopi af produktet, med mindre andet er skriftligt aftalt. Stadel.dk har den fulde ophavsret til al kildekode, og derfor er kunden ikke berettiget til at videresælge eller på nogen måde anvende kildekoden i anden software, systemer eller videresalg. Kunden må ikke sælge eller videregive kopier af det udviklede produkt. Ønskes dette skal der anskaffes endnu en kopi hos Stadel.dk, der sælges for normalprisen af det givne produkt. Billeder, design og andet materiale på hjemmesiden, som er leveret af kunden, tilhører kunden. Alt anden materiale tilhører Stadel.dk.
Så frem en kunde ønsker at benytte en service fra Stadel.dk til videresalg eller distribution af eksempelvis et billede eller et andet medie, er kunden forpligtet til at være i besiddelse af ophavsretten - eller skriftlig dokumentation på retten til videresalg eller videredistribution - af det billede eller andet medie, der ønskes videresolgt eller videredistribueret. Kunden er fuldt erstatningspligtig over ophavsretshaveren i tilfælde, hvor denne gør krav på erstatning pga. videresalg eller videredistribution, der måtte overtræde ophavsretshaverens rettigheder, selvom dette er foregået via Stadel.dk's services og/eller servere.
 
Datasletning
Vi forbeholder os ret til at slette kunde og tilhørende data, såfremt en kunde ikke har et aktivt kundeforhold.
 
Andet
Disse betingelser kan til enhver tid ændres eller opdateres uden forudgående varsling. Kunden er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med disse betingelser.  Der tages forbehold for trykfejl. 
 
Sidst opdateret 23-05-2018

Cookie- og privatlivspolitik Handelsbetingelser
Stadel.dk ApS, Liseborg Mark 32A, 8800 Viborg, Denmark, CVR DK36938447